• انتخاب واحد پول:

منشور اخلاقی تهران صنعت - تهران صنعت

منشور اخلاقی تهران صنعت

حدیث

۞ كاركنان تهران صنعت با ايمان به اراده خالق هستي و درجهت حفظ منافع ملي به ارائه خدمات برتر مشاوره ای و کالایی به مشتريان مي پردازند و جلب رضايت آنان را سرلوحه امورخود مي‏دانند.

۞
كاركنان تهران صنعت بر اين باورند كه مشتريان سرمايه هاي واقعي این مجموعه هستند و حضور و پشتیبانی  آنان را  مغتنم مي شمارند.

۞ كاركنان تهران صنعت با رعايت نظم ، آراستگي ، وقت شناسي و مسئوليت پذيري آماده پذيرش همه مشتریان  در واحد مرکزی تهران صنعت مي باشند.

۞ كاركنان تهران صنعت بر اين باورند كه عزت ، احترام و تكريم مراجعان ، از مهمترين مسئوليتهاي آنان است و سعي خواهند نمود تا شخصيت وجايگاه مشتريان در فرآيند ارتباطات متقابل محفوظ باشد.

۞ كاركنان تهران صنعت انجام سفارشات و امور مراجعان  را در كوتاه ترين زمان ممكن ضروري دانسته و كوشش خواهند نمود از اتلاف وقت آنان جلوگيري نمايند.

۞ كاركنان تهران صنعت مصمم هستند خدمات خود را با كيفيت مطلوب و به شيوه‏اي مناسب ونوين در اختيار مشتريان قرار دهند.

۞ كاركنان تهران صنعت وظيفه دارند تا در حوزه كاري خود هرگونه اطلاعات مورد نياز مشتريان را به سرعت و با توجه به مقررات براي آنان فراهم آورند.

۞ كاركنان تهران صنعت بر اين باورند كه مبناي ارزيابي فعاليت هاي آنان نظرات و ميزان رضايت مشتريان است.

۞ كاركنان تهران صنعت دريافت هرگونه انتقاد نظر يا پيشنهاد از سوي مشتريان را ارج نهاده و از آن به عنوان زمينه ساز رشد و ارتقاء کاری استقبال مي كنند.